ÜNLÜLERİMİZ

 

PROFÖSÖRLERİMİZ

PROF.DR.İBRAHİM KAFESOĞLU

      1914 Yılında Burdur İli Tefenni ilçesi Yokuş Mah.’sinde doğan Halil İbrahim’in, babası

Kafeslerden Recep Bey, annesi Hatice Hanım’dır. Babası Kafkas cepesinde şehit olunca annesi ile Halil İbrahim’i dedesi Hacı Mehmet Bey (Mehmet TOKMAKER) himayesine aldı.

       Okul çağına gelince ilkokula başladı. Başarılı olmasına rağmen, fiziki gelişmesi yeterli olmadığından ilk yıl sınıfta kaldı. Diğer sınıfları başarıyla geçerek hocası Emin Bey’in tavsiyesiyle “ İzmir Muallim Mektebi’ne” gitti (1926). Buradaki masraflarının bir kısmını dedesi, bir kısmını da amcası Hüseyin Bey karşıladı.

       1932 yılında İzmir Muallim Mektebini başarıyla bitirince, Afyon ‘da öğretmenliğe başladı.

        1934 yılında soyadı kanunu ile, “Çağatay” soyadını aldı. Üç yıl kadar öğretmenlik yaptıktan sonra 1936 yılında Ankara “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu” bursunu kazanarak,Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde öğrenime başladı.

        Bilhassa “Hunlar Devri” başta olmak üzere “Eski Türk Tarihi” tahsil eden Halil İbrahim, Prof. Dr. L.Rasoyn, Prof. Dr. Fuat KÖPRÜLÜ, Prof. Dr. Abdülkadir İNAN’dan dersler aldı. 1940 yılında aynı fakülte “İlmi Yardımcı” ünvanıyla araştırma hayatına başladı.
1949’da Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah hakkındaki doktora tezi ile ‘Doktor’ payesini aldı. 1953’te Harzemşahlar Devleti Tarihi adlı eseriyle “Doçent’ oldu.

        1957 Yılında Erzurum’a Atatürk Üniversitesi açılınca ilk dersi verdi, 1959’da Profesörlüğüne yükseldi. Tekrar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü'ne atandı. 1965 yılında Kültür Ocağı Başkanı,İstanbul Milliyetçi Öğretmenler Birliği Başkanı oldu. Birinci Milliyetçiler Büyük Kurultayını topladı ve başkanlığını yaptı 1969 da 2. Milliyetçiler İlmi Semineri'ni yönetti. Türkiye Milli Vakfı“ Türk Milli Kültürüne hizmet şeref armağanı” aldı.

        1970 yılında,A.Zeki Velidi Togan’ın vefatı ile Türk Tarihi Küssüsüne Başkan oldu. 1983 yılı Ocak ayında yaş hattinden emekli olana kadar bu görevi sürdürdü. Aydınlar”Ocağı “ nı kurarak ilk başkanı oldu.

       1971 yılında yüksek öğretmen okulu müdürlüğüne getirildi. Malazgirt Meydan Muharebesi’nin900. yılı kutlamalarına katılmak, seminer vermek üzere Van’a gitti.

       1974’te Sofya’da Türkiye-Bulgaristan Kültür ilişkileri konseyinde Milli Eğitim Bakanlığı adına katıldı.

         1976’da Altan DELİORMAN ile birlikte lise 1 ve lise 2 tarih ders kitaplarını yazdı.

         17 Ağustos 1984 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonunda vefat etti. Macarca, Fransızca, Almanca, İngilizce'yi  60 yaşında öğrendi. Arapça, Farsça ve Osmanlıca biliyordu. 
 

PROF.Dr..AZMİ ÖZCAN

1960  Tefenni Doğumlu.

ÖĞRENİM DURUMU
Lisans: Ankara Üniversitesi 1983
Y. Lisans: Orta Doğu Araştırmaları , Manchester Üniversitesi
Doktora: İngiliz Osmanlı İlişkileri, Londra Üniversitesi,SOAS
Doçent: Yakınçağ Tarihi, Marmara Üniversitesi 1997
Profesör: Yakınçağ Tarihi, Sakarya Üniversitesi 2002

 

İŞ DENEYİMİ
1990 - 1996, İSAM Araştırmacı
1996 - 1999, İSAM Başkanlığı
1991 - 1992, Boğaziçi Ünv
1994 - 1996 Marmara Ünv
1997 - 1999 Fatih Üniversitesi
2000 - ... Sakarya Ünv.

2009-...Bilecik Üniversitesi Rektörü

 

YABANCI DİL BİLGİSİ:
İngilizce, Arapça, Urduca

 

İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI:
Osmanlı Hindistan ilişkileri, Sultan II. Abdülhamid, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarih, Siyasi Düşünceler Tarihi, 19-20 yüzyıl İslam Dünyası ve Fikir Hareketleri, Sömürgecilik Tarihi, Osmanlı-İngiliz İlişkileri

 

PROF. Dr. EMİNE CEBE

04.03.1953 tarihinde Tefenni’de doğdu. Doktorasını Ege Ü. Fen Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında Profesörlüğe yükselen Cebe, Almanya’da araştırmacı olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesinin değişik bölümlerinde görev yaptı.
 

 

VALİ: KADİR UYSAL

 

KAYMAKAM: KADİR AKIN

 

EMNİYET MÜDÜRÜ: YILMAZ ORHAN
 

 

 

PROF.AHMET ALİ IŞILDAR

 

Gazeteci – Yazar İsa KAYACAN                                                   

Hasan Hüseyin ile Güldali’nin çocukları ve 4 erkek kardeşin en küçüğü olarak, 10.09.1943 tarihinde Burdur- Tefenni- Ece Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Tefenni’de okudu. Liseyi Ankara’da bitirdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İlk şiiri Nisan 1956’da, ilk yazısı 24.01.1961’de yayınlandı. Tercüman, Zafer, Son Havadis, Adalet, Tasvir, Yenigün, Hür Anadolu, Yeni Tanin, Gündem, Bugün, Orta Doğu, Hergün, Başkent, Ankara Ticaret Gazeteleri başta olmak üzere, değişik gazetelerde çalıştı.

Bugün kapanmış olan Anadolu Gazeteleri dahil 2 bin 850’nin üzerinde gazete ve dergide 12 bin 800 dolayında makalesi yayınlandı. 34 bin 340 kitap, dergi, gazete, tanıtımı yaptı. Pek çok gazetenin yazı kadrosunda yer aldı. Burdur Gazetesi’nin Ankara Temsilciliğini yaptı. İsa Kayacan imzası dışında, Mehmet İsa, Ç.Ese Moralıoğlu, İshak Tefennili, Mehmet İsa Kayaoğlu, Can Kaya, Çiloğlu ve Kaya Burdurlugil imzalarıyla da yazıları vardı. Hakkında, Hürriyet ve Son Havadis Gazetelerinde pek çok haber ve yorum yer aldı. Gazetelerdeki baş yazılarıyla dikkat çeken İsa Kayacan, 100. kitabı olan “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri”yle” Dalya” dedi.

Şiirden hikayeye, denemeden romana, radyo oyunundan film senaryosuna, röportajdan masala, folklordan incelemeye, kooperatifçilikten antolojiye kadar 5’i kamu kuruluşlarının yayınları arasında çıkan 113 ayrı kitapla,  aylık “Ece” adlı sanat dergisini 28 sayı yayınladı. “Ece Haber Ajansı’nın deneme yayınlarını gerçekleştirdi. “İsa Kayacan Yazı Ofisi’ni kurup, faaliyetini sürdürdü. Pek çok kitabının genişletilmiş 2. baskısı yapıldı. Kitaplarının bazıları Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tebliğler Dergisi’nde, okullarda öğretmen ve öğrencilere tavsiye edildi.

Kayacan, görevli ve davetli olarak F.Almanya,Belçika,Hollanda, İtalya ve Fransa’ya gitti. Türkiye’nin gıda ve malzeme yardımı yaptığı Somali’ye gazetecilerle birlikte giderek, incelemelerde bulundu ve tesbitlerini “Samoli’de Gördüklerim” adıyla bir kitapta topladı.

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü’nde basında sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak çalıştı. Başbakanlık, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde Anadolu Basını Şefi ve bu Genel Müdürlükçe yayınlanan “Anadolu ‘nun Sesi “ ve “ Türk Haber Ankara “ Gazetelerinde Haber Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Ayrıca Ankara’da aylık yayınlanan haber ve yorum dergisi ” Türkay’ın “ Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttü. TRT’de Program-Belgesel ve Genel Müdür Danışmanlığı yaptı. TRT-Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 15 günde bir yayınlanan Cumartesi ‘den Cumartesi’ye adlı programın “sayfa sayfa Anadolu Basını” köşesini hazırlayıp, sundu. Bazı araştırma ve yazıları TRT’de yabancı dillerde yayınlandı. Anadolu’daki gazete, radyo ve televizyonlarda “İsa Kayacan “ konulu açık oturumlar düzenlendi.

Çeşitli kuruluşlardan 27 plaket, 41 onur, şeref, teşekkür ve takdir belgesi, ayrıca “Basında 25 yılın Şeref Ödülü, 3 kez MPM Verimliliğe Katkı Ödülü”yle “Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” aldı. Bakanlıklar arası “En Çalışkan ve Başarılı Basın Danışmanı”, Anadolu Basını’nın “Fahri Hemşehrisi” ve 4 kez “Yılın Yazarı” seçildi.

İçişleri Bakanlığı’yla G.Ü İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın, Valiliklerin Basın ve Halkla İlişkileri Müdürleri için ortaklaşa düzenledikleri seminerlerde ve değişik kuruluşlarda Gazetecilik, Anadolu Basını, Habercilik, Basın ve Halkla İlişkilerle ilgili konferans ve dersler verdi.

Sürekli basın kartı sahibi, Merkezi Ankara’da Bulunan Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türk Kooperatifçilik Kurumu ve İLESAM ile pek çok kuruluşun üyesi, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olan, Gazeteci-Yazar ve Şair İsa Kayacan evli ve üç çocuk babası.

 

 MİLLETVEKİLLERİMİZ

MEHMET ÖZBEY

 Ali oğlu Mehmet Bey; 1909 yılında Burdur’un Tefenni ilçesinde Dünya’ya geldi. İlkokulu Tefenni’de okudu. 1930 yılında İzmir Öğretmen

Okulu’ndan mezun oldu. 1931 yılında İzmir İlkokulu’nda Öğretmen olarak göreve başladı.
1935 yılında Ankara Gazi Üniversitesi, Terbiye Enstitüsü’nü bitirdi. İstanbul ve Ankara’da Öğretmenlik İzmir’de ise Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü yaptı. Gazetecilik de yaptığı bilinmektedir.
1950 yılında Burdur Milletvekili olarak Parlamentoya girdi ve 9. 10. 12. 14. Dönem Milletvekilliği yaptı.
1975 yılında İzmir’e yerleşti. Seniye Şükran Özbey ile evli olup Almanca (iyi derecede), Fransızca ve İngilizce de bilmekteydi.

 

 POLİTİKACILAR   ve  BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

AHMET ÇÖMEK

İDRİS ŞİNASİ

ABDULLAH EKİNCİ

AHMET BEHÇET

 AHMET ÖZEKİN

MUSTAFA ASLAN

HÜSEYİN GENCER

HÜSNÜ DEMİROK

MEHMET AKSOY

AHMET ERDOĞAN

SADIK ÇELİK

METİN IŞILDAR

BAYRAM KAVAK

 TAHSİN PEKER

ARİF ÖZALP

MUSTAFA TÜZÜN

 

DİĞER  ÜNLÜLERİMİZ  

ÜNLÜ DOKTOR VE AVUKATLAR

Dr.TUNCER YILDIZ

Dr.ŞEREF AVCIKURT

Dr.TURAN AKALIN

Dr.İSMAİL AKALIN

Dr.ALİ İHSAN KURU

Dr.MUSTAFA ALİ PEKER

Dr.HAKAN IŞILDAR

Dr.FARUK PEKER

Dr.HÜSEYİN ARITULUK

Dr.ŞÜKRÜ BAYRAKTAR

 Dr.MUSTAFA NALCI

 Dr.HAKAN ÇELİK

  Dr.ZAFER ASLAN

ALİ SÜMER

HASAN DEMİROK

ADEM GÜLCÜ

OSMAN ASLAN

ALPARSLAN ASLAN

 

 

 

AVUKAT AYLA AKSOY -TÜRKAY-(İLK BAYAN AVUKAT)

AVUKAT MAHMUT ÜNLÜ

AVUKAT KADİR ASLAN

AVUKAT ALİ İHSAN YÜKSEL

AVUKAT NECMETTİN ASLAN

AVUKAT  ŞABAN ÖCAL

AVUKAT MEHMET TANSU GÜNER

AVUKAT  EBRAR ALİ ASLAN

 AVUKAT DİLEK ALAYBEYOĞLU....... (TÜREL)

 AVUKAT ORHAN ERCAN

AVUKAT MAHMUT DİLMEN

 

 

 

 

 

 MÜHENDİSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK RÜTBELİ ASKERLER

ALİ RIZA KAHVECİ

ORHAN MURAT ASLAN

 MUSTAFA CAN

 

 

EĞİTİM DUAYENLERİ

 

 

ŞEHİT ÖĞRETMEN :   Halil İbrahim   IŞILDAR (Belediye Başkanlarımızdan Metin IŞILDAR'IN BABASI)

 ERDOĞAN GÜNER

ŞEVKET KARACA

 

 HATİCE KURU

İBRAHİM ÜNVER

HALİL ÜNLÜ

TURAN ŞİMŞEK

 OSMAN ALP

 

 

MÜZİZYENLERİMİZ

AHMET YAMACI :                Tefenni ‘de 1926 yılında doğmuştur. Bütün ailesi musiki meraklısıdır. Doğduğu günden itibaren devamlı suretle müzikle uğraşmıştır. İlk tahsilini Tefenni’de , orta ve lise öğrenimini Isparta/Gönen öğretmen okulunda yapmıştır. Daha okulda iken 1944 yılında Ankara radyosuna sanatçı olarak girmiştir. Askerlikte de müzikle uğraşmış. 1954 yılında İstanbul Radyo Evi Yurttan Sesler radyosu şefliğine atanmıştır. TRT Bilimsel Araştırma repartuvar kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 1000’den fazla türkü ve oyun havası derlemesi vardır. Türk Filmlerinin de bazılarının da müziklerini yapmıştır. Dünya ödülü kazanan “Susuz Yaz” filmi bunların başında gelir. Türkiye’nin bütün vilayetlerini dolaşmış ve halk türküleri ses sanatçısı Fatma Türkan YAMACI ile evli olup, 2 çocuk babasıdır. İstanbul’da vefat etmiştir.

 
MUSTAFA KARA (HÜYÜKLÜ ARAP) :

             Tefenni Höyük Köyünde 1926 yılında doğmuştur. Üç yıllık ilkokulu bitirmiş yarım kalan ilkokul öğrenimini, Askerde Jandarma okulunda tamamlamıştır.

Ailesinde atadan kalma müzisyenlik olduğundan babasının yanında 1943-1945 yılları arasında çalışarak şimdiki kullanmakta olduğu estrumanları öğrenmiştir.  Kendisine; mahalli düğünlerde arkadaşlar arasındaki eğlentilerde ve ekip çalışmalarında daha iyi yetişmesini sağlamıştır.

Sanatçı; 1958 yılında TRT Antalya Radyosu ’sunda açılan sınava katılmış ve mahalli sanatçı olarak çalışmıştır. Ayrıca 1977 yılında da TRT Antalya Radyosun ’da açılan sınavı tekrar kazanarak Tefennili mahalli sanatçı olarak bant yayını yapılmış ve Burdur Aziziye Mili oyun ekibi ile çalışmalar yaparak Gaziantep Festivaline, Afyon Dazkırı Mili Oyun Ekibi ile Afyon Kurtuluş Festivaline, Tefenni Halk Eğitim Müdürlüğünün Burdur İnsuyu Festivaline katılarak birincilik ödülleri kazanmıştır.

MEHMET TURGUT (PASKAL MEHMET) :

             Tefenni Höyük Köyünde 1330 yılında doğmuştur. İlkokul öğrenimini Tefenni İlkokulunda okumuştur.

            Atadan kalma müzisyenlik ailede bulunduğundan, babasından okuyuculuğu öğrenmiş, halen bu sanatı sürdürmektedir. Yalnız babasından öğrendiğiyle kalmamış, Tefenni’ye gelip/giden sanatçılarla temas kurmuş ve mahalli sanatçılarla işbirliği yaparak kendisini daha iyi yetiştirme çabası sarfetmiştir.

             1977 yılında TRT Antalya Radyosu'nun mahalli sanatçı sınavına katılarak kazanmış ve TRT’de bant yayını ve canlı yayını yapılmıştır. Ayrıca Burdur İnsuyu Festivaline Tefennili mahalli ses sanatçısı olarak katılmış, halkın takdirini kazanmış ve komisyon üyesi olarak görevli bulunmuştur.

Kendisine ait 4 eseri vardır;

OSMAN ERYILMAZ : 

             Tefenni Çaylı köyünde 1935 yılında doğmuştur. İlkokul öğrenimini Çaylı Köyü ilkokulunda tamamlamıştır. Sanata 1949-1950 yıllarında Yeşilköylü Bekir GÜREL ve Mehmet Ali GÜREL’den öğrenmiş. Bu sanat ailesine dededen kalmadır. Çevredeki düğünlerde ve arkadaşları arasındaki eğlentilerde çalarak kendisini yetiştirmiştir. Sanatçı 1963 yılında TRT Antalya Radyosu ’da açılan sınavı kazanarak Tefennili bir mahalli sanatçı ve bağlama sanatçısı olarak 3 yıl çalışmıştır. Ayrıca 1979 yılından buyana İnsuyu Festivali komisyon üyesi olarak görevli bulunmaktadır. Kendisine ait 3 eser bulunmaktadır.


 

AHMET ALİ SELÇUK

Tefenni Hasanpaşa Köyünde 1944 yılında doğmuştur. İlkokul öğrenimini Hasanpaşa ilkokulunda tamamlamıştır.

Ailesi Tefennili Ahmet Yamacılar ailesinden olması münasebetiyle, Müzisyenlik kendilerine oradan intikal etmiştir. Bu sanata ; 1960-1965 yılları arasında Höyüklü Mustafa Kara ’dan öğrenmiştir. Çevredeki düğünlerde ve arkadaşları ile oturak alemlerinde çalıp söyleyerek kendisini yetiştirmiştir.

TRT Antalya Raryosu ’nda 1980 yılında yapılan sınavı kazanarak Tefennili bağlamacı ve mahalli sanatçı olarak bant yayını yapılmıştır. 1980 yılında Burdur İnsuyu Festivaline katılarak Tefennili Mahalli Sanatçı olarak birincilik ödülü kazanmıştır.

Kendisine ait 4 eseri bulunmaktadır.

    NİYAZİ BİRŞEN

Van’da 1324 (1908) yılında doğmuş, küçük yaşta 1914 yılında Rus ve Ermeni harplerinde ailesi ile birlikte Tefenni’ye göç ederek yerleşmiştir. Okul hayatı yıllarında 14 yaşında gözlerini kaybetmiştir. Öğrenimini tamamlayamamıştır.

Müzisyenliği gözleri kapalı olduğundan kendi kendini yetiştirmiştir.

Tiyatro sanatına da ilgi duymuş, yurt içinde ve yurt dışında Suriye ve İran’da gösteriler sunmuşlardır.

Türk Sanat ve Türk Halk müziği dallarında varsa da bunları kimseye vermemiştir. Araştırma ve derlemeleri vardır.

Türk sanat ve Türk halk müziği enstrumanların dan, tambur, cümbüş, ud, keman, akardiyon, bağlama, saz, cura ve darbuka gibi enstrumanları kullanabilmiştir. 

1985 yılında Tefenni ilçesinde vefat etmiştir.

 

 AHMET TURGUT :

    1946 yılında Burdur”un Tefenni ilçesine bağlı Hüyük köyünde doğdu. Ortaokul yıllarında Arap Sait”den etkilenen Ahmet Turgut, 25 lira karşılığında Arap Sait”den aldığı cura ile çalıp söylemeye başladı. Dedesi Paskal Ahmet Çavuş”dan çok şey öğrenen, Gönen İlköğretmen okulundan mezun olan Ahmet Turgut, belirli bir süre öğretmenlik yaptı. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bağlama çalan Ahmet Turgut bir müzik evinin yöneticiliğini yaptı.

 YAZARLAR-ŞAİRLER

 

MUSTAFA ÖNDER

HAYATI (1956-)

1956'da Burdur-Tefenni'de doğdu. İlk, orta ve liseyi Burdur'da bitirdi. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü tamamladıktan sonra uzun süre öğretmenlik yaptı. Burdur'da ilk ofset yerel gazeteyi çıkardı. Şiire hiç ara vermedi. Yazdıklarını Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergiledi. Şairliğe devam ediyor ve şu anda Yeniçağ Gazetesi ve Günboyu Gazetesi köşe yazarıdır.

İlk şiiri 1975'te Milli Kültür Dergisi'nde yayınlandı. Hisar Dergisi, Türk Edebiyatı Dergisi ve Töre Dergisi'nde şiirleri çıktı. Hergün Gazetesi'nde hikayelerini yayınladı. Burdur'da 'Burak' adlı bir Fikir ve sanat dergisi çıkardı ve 12 Eylül 1980'de yayınına son verdi. 1977'de Anadolu Sızısı adlı ilk şiir kitabını yayınladı. Bu arada Burdur, Yeni Gün ve Burdurlu'nun Sesi adlı günlük ve Urla Postası adlı haftalık gazetelerde köşe yazıları yazmaya devam etti. Yenigün Gazetesi'nde haber-röportajları yayınlandı, Yeniçağ Gazetesi'nde ve Günboyu Gazetes'nde günlük yazılarına devam etmektedir. 'Manşet' adlı günlük gazeteyi, 'Dikkuyruk' adlı haftalık gazeteyi ve 'Serenler' adlı aylık dergiyi, İzmir'de 'Yeni Manşet' adlı haftalık gazeteyi çıkardı. Şimdi İzmir'de gazetecilik yapmaktadır. 'Aklım Sende Kalacak' adıyla iki kez açtığı şiir sergilerinde sergilediği şiirlerden oluşan kitabı ve yeni şiirlerinden oluşan 'İki Kişilik Yalnızlık' adlı kitapları önümüzdeki günlerde basılacaktır.
 
ESERLERİ
Anadolu Sızısı(şiir kitabı-1977) , Burak (Aylık fikir ve sanat dergisi) , Manşet(günlük yerel gazete) , Dikkuyruk (haftalık-çevreci-siyasi yerel gazete) , Serenler (Aylık kültür-sanat-ekonomi dergisi) , Yeni Manşet (Haftalık yerel gazete) .

 

 

GÜLBAHAR ÜNLÜ

 

Gülbahar Ünlü, 1963 yılında, Burdur'un TEFENNİ İLÇESİ Yuvalak Köyü'nde dünyaya geldi. Çiftçi bir ailenin kız çocuğu olmak, onun sanatsal yeteneklerine hiç kapı açmadığı gibi, sürekli engellendi. Dayatılan engeller yüzünden, çocukluk aşkı tiyatroyu unutarak, yazarlıkta karar kıldı. 1992 yılından beri kitapları yayınlanmaktadır.
Yirmi yıl, Antalya'da, Londra'da, Bristol'da ve İstanbul'da dolaşarak, yaşamsal bilgi dopingi yaptı. Şimdi de, Tibet Budizmi'yle, karmaşık insan ilişkilerinin beyninde yarattığı olumsuzlukları temizleyerek, sessiz, sakin bir yaşam seçmiştir. 2005 yılından beri Tefenni İlçesi'nde yaşamakta, ve kitap üretimini burada sürdürmektedir.

 ESERLERİ:

Şiir:
İnsan Yüreği Beyaz Güvercin (1992)
Baharın Uçurumunda Hazan (1994)
Tutkunun Gönüllü Sürgünleri (1996)
Lanetli Aşklar (1998)
Gecenin Saçlarına Tutunanlar (1999)
Haz ve Hazan (toplu şiir 2003)

Mektup:
Bir Kadının Dünyasından Aşk Mektupları (2000)

Günlük:
Yalnız Hippi (2002)

Öykü:
Ölümle Gelen Mutluluk (2002)

Deneme:
Ölümsüzlüğü Arayanlar ve Ölüme Tapanlar (2003)
Mutsuzluğun Şiddeti(2005)
Kupa Kızı (2008)
Esrar (2010)

 

GONCA ÖZMEN:
1982’de Burdur’un Tefenni ilçesinde doğdu.Burdur Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Kuytumda Hera yayınlarından çıkan ilk şiir kitabı. Şiirleri ve denemeleri Kitap-lık, Varlık, Adam Sanat, Yasak Meyve, Dize, Le Poete Travaille (Şair Çalışıyor), Akatalpa, Edebiyat ve Eleştiri, Kül, Yom Sanat, Uç, E, Düşlem, Bahçe gibi dergilerde yayımlandı, yayımlanıyor. Şiirleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Farsçaya çevrilmiştir. Şiirin yanı sıra şiir çevirileri üzerine de çalışmalar yapmaktadır.
 
 
KEMAL YAYLALI  (Çoban şair): 1962 yılında Tefenni-Sazak köyünde doğdu.


 

 

   RESSAMLARIMIZ                 

AHMET KORKMAZ

          1966 Yılında Burdur- Tefenni de doğdu. Resme ilgisi okul yıllarına dayanır.

Katıldığı resim ve afiş yarışmalarında derecelere girdi.2000 yılının başlarında Türe Sanat evinde ilk derslerini aldı. Daha sonra Ressam Feryal Taneri den dersler alarak resmini geliştirmeye çalıştı.

           Konularında peyzaj,naturmort, Anadolu insanının yaşamı ve evlerini  işlemektedir. Ayrıca Kolaj tekniğinde de denemeleri olmuştur.Şimdiye kadar 8 karma sergiye katıldı.Şimdiye kadar 4 kişisel sergi açan Ressamımız ilk kişisel sergisini 2006 yılında Antalya da açmıştı..

           Sanatçı çalışmalarını Antalya da DESEN SANATEVİ adını verdiği kendi atölyesinde devam etmektedir.Halen Antalya adliyesinde 20 yıldır memur olarak çalışmaktadır.Antalya Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesidir. 

NURİ YAVUZ: 1970 yılında Tefenni Ece Köyünde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. MKÜ-Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Turgut Pura Vakfı’nın düzenlediği yarışmada Kültür Bakanlığı Ödülü’nü alan Nuri Yavuz, serbest çalışmalarını Konak’taki Atölyesinde sürdürüyor.
 

 KENAN OLGUN

  Resim ve fotoğraf sanatçısı Kenan Olgun.1964 yılında Tefennide doğdu..İlkokul,ortaokul ve Liseyi Tefnnide bitirdi.1988 yılında Gazi Üniversitesi Resim-İş bölümünü bitiren Kenan Olgun Hala Fethiyede çalışmalarını sürdürmektedir.Sanatçımız Fotoğraf ve resimleriyle karma sergi de açmıştır...

 

 

 

 

KISA KISA TEFENNİLİ DİĞER ÜNLÜLER

 Prof. Dr. Muharrem Gökçen: Tefenni Sazak köyünde doğdu. Eğitimini tamamlamak için gittiği ABD’de yerleşti. Kanser araştırmaları alanında ihtisas yapan Gökçen, Tefenni lisesinin yapımı için 20 bin dolar para yardımında bulundu. Tefenni’de Barutlusuya giden caddeye adı verildi.
 Prof. Dr. Mustafa Gülmen: 1942 yılında Tefenni’de doğdu. İstanbul Tıp Fakültesinden (Türk Silahlı Kuvvetleri adına) mezun oldu. Değişik hastanelerde Cerrahi uzmanı olarak çalıştı. Değişik yayınları bulunan Gülmen, değişik hastanelerde Başhekimlik görevlerini başarıyla yürüttü
 Prof. Dr. Mehmet Kara: 1945 yılında Tefenni’de doğdu. Ankara Ü. Ziraat Fakültesi mezunu olan Kara, doktorasını Almanya’da tamamladı. Köyişleri Bakanlığı başta olmak üzere değişik kuruluşlarda görev yaptı. Mesleğiyle ilgili yayınlanmış beş ayrı kitabı bulunuyor.
 Prof. Dr. Emine Cebe: 04.03.1953 tarihinde Tefenni’de doğdu. Doktorasını Ege Ü. Fen Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında Profesörlüğe yükselen Cebe, Almanya’da araştırmacı olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesinin değişik bölümlerinde görev yaptı.
 Prof. Dr. Görsev Gülmen Yener: 1965 yılında Tefenni’de doğdu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bartın Devlet hastanesinde çalıştı. 2004 yılında Profesör olan Yener, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin değişik bölümlerinde görev yaptı. 60 kadar makalesi ve kitap çevirileri bulunuyor.
Prof. Dr. Levent Yoleri: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.
 Doç. Dr. Süleyman Gülen: 1945 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Yurtdışındaki üniversitelerde çalıştı. Tıp literatüründe yayınlanmış 13 makalesi bulunuyor
Doç. Dr. Salih Aydemir: 1968 yılında Tefenni’de doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Biliminde tamamladı. YÖK bursuyla ABD’ye gitti. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı
Yrd. Doç. Dr. Veli Öztürk: 1960 yılında Burdur’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olan Öztürk, DEÜ İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi ABD öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Yrd. Doç. Dr. Ali Naci Arıkan: 1964 yılında Tefenni’de doğdu. Marmara Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun oldu. Balıkesir Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı yaptı.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilgin: Tefenni Hasanpaşa kasabası nüfusuna kayıtlı Bilgin, 1971 yılında Isparta-Yalvaç ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. 24 bilimsel makalesi bulunan Bilgin’in değişik ödülleri bulunuyor.
Yrd. Doç. Dr. Kadir Aşkın Peker: 02 Nisan 1972 tarihinde Tefenni’de doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Peker, Yüksek Lisansını ABD’de tamamladı.

Osman Gülmen: 1926 yılında Bulgaristan’da doğdu. Tahsilini eski usul ve eski yazı üzerinden yaptı. 1948 yılında, Türkiye lehine (sözde) casusluk yüzünden idam istemiyle müebbed hapse mahkûm oldu. O sırada Türkiye’ye göç başladı. 8 yıl sonra hapisten salıverildi. Dışarıdan lise diploması aldı. 20.11.1969 tarihinde Türkiye’ye göç etti. Tefennide yaşayan babasının yanına geldi. Tefenni Belediyesinde muhasiplik ve kâtiplik yaptı.
 Fatih Şimşek: 1976 yılında Tefenni’de doğdu. Ön lisansını Gazi Ü. Tapu Kadastro MY. Okulunda, Lisansını Anadolu Ü. Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Yapı Kredi ve Garanti Bankalarında çalıştı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışmalarını sürdürdü

Yunus Serttaş: 1951 yılında Karamanlı’da doğadu.. 4-5 yaşlarında Burdur Yetiştirme Yurduna verildi. İlkokulu burdur’da bitirdi. Yeni Turan Gazete ve Matbaasında çalışarak, gazetecilik mesleğine başladı. 1971 yılında Antalya’da bir matbaada çalışarak, mesleğini geliştirdi. Ali İhsan Işıldar ve yakın çevresi, Yunus Serttaş’ı Tefenniye davet ettiler. 1975 yılında Serttaş, Matbaasını kurarak 31 Ekim 1975 tarihinde Tefenni’nin Sesi Gazetesinin yayınını başlattı. 2003 yılı Haziran ayının 17’sinde vefatla aramızdan ayrıldı.
 

 

 Yalçın Erman : 01 Ocak 1959 tarihinde Tefenni'de doğdu.Ülkemizin sayılı madalyalı aşçıbaşılarından olup hala turistik bir otelde iş hayatını sürdürmektedir.. ..