MANİLER

MANİLER

Kese içinde cevizim
Tamam oldu çeğizim
Alacaksan al beni
Ayvaya döndü benzim.

Elbisemin gülleri
Sarı olsun solmasın
Sevdiğimin anası
Beğenmezse almasın.

Pencereden bakarım
Darı gibi akarım
Ben yarimin koynunda
Misk amber gibi kokarım.

Bir sepet yumurta
Sakın beni unutma
Yarini eller almış
Göz yaşını kurutma.

 

Martini ata ata
Cilveyi sata sata
Sağım solum çürüdü
Yalnız yata yata.

Dağa inesim geldi
Çadır kurasım geldi
Genç kızların koynunda
Fındık kırasım geldi.

Pencerenin önünde
Sakızımı düşürdüm
Çıkart oğlan ceketini
Konuşurken üşüdüm.

Bu tarla çorak tarla
Parla sevdiğim parla
Yakından göremezsem
Uzaktan mendil salla.

İstanbul’da pul buldum
Yari evlenmiş duydum
Evlenirse evlensin
Ondan güzelini buldum.

Kulağında küpeler
Altın diye parlamaz
Ver anne sevdiğime
Kendi düşen ağlamaz.

Karanfil oyulurmu
Güzele doyulurmu
Güzel seven oğlanın
Kolları yorulurmu.

İndim dereye durdum
Çifte güvercin vurdum
Mahallede gezerken
Kendime uygun buldum.

Kekliği düzde gördüm
Sürmeyi kızda gördüm
Sevip sevip ayrılmayı
Ben onu sizde gördüm.

Al şalım yeşil şalım
Dünyayı dolaşalım
Aramız derya deniz
Biz nasıl kavuşalım.

Saçlara Bak Saçlara
Bele iniyor bele
Kara gözlü yarimi
Nasıl vereyim ele.

 

Maniciler başımısın

Cevahir taşımısın

Bir mektup göndersem

Koynunda taşırmısın.

 

Evimizin önünde

Üç tane kuyu yarim

Baban evlendirmezse

İş yapma uyu yarım.

         

Pencereden kuş uçtu

Yandı yürek tutuştu

Yanma yüreğim yanma

Ayrılık bize düştü.

 

Karanfilsin dalın yok

Çok güzelsin yarin yok

Cahilsin haberin yok.

 

Mektup mercan içinde

Mercan zarfın içinde

Ne durursun a yarim

O gurbetin içinde.

 

Tefenni içinde

Selviye bak selviye

İki tane yar seven

Gider gümbürtüye.

                                   

Penceresi oymalı

Daima zengin olmalı

Zengin olursa olsun

İş dengini bulmalı.

                       

Karpuz kestim ortadan

Yar geçiyor kapıdan

Bilseydim yar geçtiğini

Kalkardım sofradan.

 

Dağda davar izi var

O yarin bende gözü var

O yarimi öpmüşler

Al yanağında izi var.

 

Ak üzümün salkımı

Benim yarim saklımı

Gösterin bana yarimi

Aldıracağım aklımı.

 

Motor gelir anızdan

Biraz alsak gazından

Ellerimi kırılcak

İki satır yazıdan.

 

Martinim atılmıyor

Pahalı satılmıyor

Geceler ondört saat

Yalnız yatılmıyor.

 

Yatma yarim çimene

Uyur uyanamazsın

Verme beni ellere

Görür dayanamazsın.

 

Ak üzüm parmak gibi

Sevdiğim kaymak gibi

Sevdiğimi vermeyen

Kurusun değnek gibi.

 

Yeşil giyme üşürsün

Oğlan ne düşünürsün

Yarini eller almış

Onamı düşünürsün