TEFENNİ

Coğrafi Durum      

 

     İlçe, bağlı bulunduğumuz Burdur İlinin güneybatısındadır. Denizden yüksekliği 1142 mt. dir. Batı kısmı tamamen ormanlıktır. En yüksek dağı Eşeler dağıdır. Sürekli akan nehir ve ırmak bulunmamakla birlikte yaz aylarında kuruyan ve çay denilebilecek nitelikte çok sayıda akar suları vardır. Ayrıca halen Hasanpaşa, Beyköy, Sazak ve Ece de kuyu açılması ile inşası bitmiş Tefenni, Başpınar, Hasanpaşa ve Yeşilköy Göletleri bulunmaktadır. 

     Tefenni ilçesi Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçit olduğundan her iki bölgenin iklimi etkisindedir.Bu münasebetle yazları sıcak ve kurak kış ayları ise soğuk ve yağışlı geçer. Hava sıcaklığı kararlı olmamakla birlikte genel olarak –21 ile +36 derece arasında değişir. 

 MAHALLE VE KÖYLER : 
 MAHALLELER : Esentepe, Yokuş, Eşeler, Yenice, Kır, Pazar, Fatih, Zafer Mah.
 KASABALAR : Hasanpaşa ve Beyköy Kasabası
 İLÇEYE BAĞLI KÖYLER: 
 KÖYLER : Başpınar, Bayramlar, Belkaya, Çaylı, Ece, Sazak, Karamusa, Seydiler, Yaylaköy, Yeşilköy, Yuva, Yuvalak Köyü

İdari Durum      

 

   Tefenni ilçesi idari bakımdan üç belediye 12 köyden ibarettir.Oba ve benzeri yerleşim merkezleri yoktur. Toprağın verimli olduğu ova köylerinde Nüfus daha yoğundur. İlçe merkezinde 8, Beyköy Kasabasında 3, Hasanpaşa Kasabasında 3 mahalle vardır.

2010 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS SAYIMINA GÖRE İLÇE NÜFUSU
 

YERLEŞİM YERİ  ERKEK  KADIN TOPLAM
İlçe Merkezi 2.325 2.331 4.656
Beyköy Kasabası 538 592 1.130
Hasanpaşa Kasabası 468 508 976
Başpınar Köyü 262 278 540
Bayramlar Köyü 225 257 482
Belkaya Köyü 61 72 133
Çaylı Köyü 118 113 231
Ece köyü 67 75 142
Karamusa Köyü 110 118 228
Sazak Köyü 107 104 211
Seydiler Köyü 105 86 191
Yayla Köyü 260 298 558
Yeşilköy  Köyü 204 254 458
Yuva Köyü 50 61 111
Yuvalak Köyü 47 45 92
TOPLAM 4.947 5.192 10.139

 

Ekonomik Durum      

 

   İlçe Ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayalıdır. Halen 200.000 dekar tarım alanı bulunmakta, bunun 120.000 dekarı sulu, 80.000 dekarı kuru tarım arazisidir. Bu arazilerden tarla bitkileri olarak buğday, arpa, mısır, yulaf, kuru soğan, sebze ve meyveler, sanayi bitkileri olarak şeker pancarı, anason, yumurcak, haşhaş, nohut, fasulye ve patates, mera bitkileri olarak yonca, korunga ve fiğ elde edilmektedir. Patates, kuru soğan ve nohut civar illerdeki tüccarlar tarafından alınarak ihraç edilmektedir. Tarımı desteklemek amacıyla 3 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 15 adet de çeşitli amaçlı kooperatif vardır.

   İlçe ekonomisini desteklemek ve tasarrufu değerlendirmek amacı ile de ilçe merkezinde Ziraat Bankası kurulmuştur.

   Meyvecilikte gelişmiş durumdadır. Çeşitli meyveler yetiştirilmekte ise de en önemlisi elmadır. Üreticinin bundan önceki senelerde elinde kalan meyveleri değerlendirmek amacıyla İlçe Merkezinde yapılan soğuk hava deposu 1989 yılında faaliyete geçmiş olup ayrıca Başpınar ve Yeşilköy köylerinde de birer adet Soğuk Hava Deposu hizmete girmiştir.

   Hayvancılıktan genel olarak et, süt, peynir ve bal elde edilmektedir. Arıcılık ve tavukçulukta normal seviyededir. Yaklaşık olarak 17.000 tane kanatlı hayvan bulunmaktadır. Yıllık yumurta üretimi 3.215.000 adettir. 14.250 adet küçük baş hayvan ile 6.200 adet büyük baş hayvan beslenmektedir. (Sığırların %95’i kültür ırkıdır.) Tefenni’de günlük süt üretimi 28 tona yaklaşmaktadır. 

   İlçe merkezinde iki, köylerde birer adet süt alım merkezi bulunmakta ve bu sütler büyük illere götürülmektedir. Ayrıca ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca desteklenmek üzere hazırlanan 125 kovanlık (25 aile)gezginci arıcılık projesi 180 kovan olarak gerçekleşmiş ve arılar, her aileye 9 kovan olmak üzere 20 aileye dağıtılmış ve ayrıca 79 aileye 1’er adet damızlık süt ineği ile 12 aileye 20'şer adet damızlık koyun dağıtımı yapılmıştır.

   İlçe merkezinde özel sektöre ait 6 adet Mermer Fabrikası vardır.

 

Eğitim Durumu      

    İlçede 8 ilköğretim okulu, 4 orta dereceli okul ve 1 yüksek okul bulunmaktadır.
    Okuma yazma oranı %99’ dur.Okuma yazma çağına gelmemiş çocuk ve sakatlarla yaşlıların dışında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı yok denecek kadar azdır. Okuma yazma seferberliğinin başlangıcından bu güne kadar 4 dönemde 85 kurs açılarak 1128 vatandaşımıza okuma yazma öğretilmiştir.Taramalar devam etmişse de okuma yazma bilmeyenlere rastlanılmadığından kurslara son verilmiştir.

    İlçe merkezinde bir adet Halk Kütüphanesi vardır.Yine ilçe Merkezinde bir matbaa, üç kitapevi bulunmaktadır.Okulların kendi imkanları dahilinde tiyatro çalışmaları vardır. İlçede müze yok ise de tarihi eser kalıntıları çoktur.Eserler incelenmeye alınmış olduğundan hangi devirlere ait olduğu bilinmemektedir.Tarihi değerleri belirlenmemiş olan bu eserler parklarda ve çeşitli Resmi Dairelerin önünde teşhir ve korumaya alınmıştır.