KÜTÜK ATMA

Yöremizde gelenek ve göreneklerimizden Kütük atımı Tefenni ve Köylerinde ailenin ilk dünyaya gelen erkek çocuklarına uygulanır. Bu sülalenin ve ailenin soyadını devam ettirecek bir erkek çocuğun dünyaya gelmesi sevinci üzerine uygulanan bir merasimdirr. Ailede ilkönce veya ikinci,üçüncü doğumlarda dünyaya gelen kız çocuklarına bu merasim yapılmaz.

      Kütük atma merasimi şöyle yapılır : ilkönce aile reisinden müsaade alınır. Oğluna kütük atmak istiyoruz. Rızan var mı ? diye sorulur. Aile resini müsaade ederse kütük atılır. Müsaade edilmezse o oğlan çocuğunun adı yörede kütüksüz kalır tabir kullanılır. Çoğunlukla aileler bu çocuğa bu adı almaması için kütük atmaya rıza gösterirler. Bir çuval dolusu genişliği ve ağırlığında bir çıra kütüğü,özellikle çok budaklı olması tercih edilir. Bu kütüğe renkli ipekli bir poşu bağlanır. Poçunun üzerine altın,kâğıt para,poçu içerisine demir para da konur. ( Bu paralar   500—1000-5000.-TL. olur.) böylece kütük hazırlanmış olur. Bu kütük kalabalık bir grupla davul,zurna eşliğinde dünyaya yeni gelen erkek oğlan evine götürülür. İki veya üç kişiyi bu kütük evin damına çıkarılır. Ev kiremitli ise evin tahtalığı ve yazlığına veyahut evin önüne konur. Burada kütüğü evin damına çıkaran kişilerden bir tanesi “Tekerleme” söyler bu tekerleme ve konuşma evin bacasından aşağıya bağırılır. Oğlan babasınıda çocuğu kucağına alarak,bacanın sağ tarafına oturtulur. Sözü söyleyecek kişiyi bacadan dinler.

 

 

 

Evvelâ oğlanın babasının adını; Ula Amat .......... Oyyyyy Amat..... der.

 

Oğlun yaşı uzun olsun,

Düğünü güzün olsun,

Ardış gibi kollu olsun

Alacağı kız güzel olsun

Dağda koyun kışlatsın

Ovada çifti işlesin

Allah seni bu oğlana bağışlasın

Derelerden sel gibi

Tepelerden yel gibi

Hamza pehlivan gibi

Dere tepe düz geçsin

Diyerek sözlerini tamamlar ve bu arada sade kahve,sert tütün gerek.

Karlı dağlardan almışsın rengini

Amat şimdi bulmuşsun dengini

Maşallah değin abeler,akadeşler,maşallah.

 

Diyerek kütüğü atar,aşağıya iner.

Deli kanlılar toplanır çalgı ve davul,zurna çalınır. Deli kanlılar bu çalgılarla oynarlar ve muhabbet yaparlar. Bu arada oğlan babası tarafından hazırlanan yemekler,çerezler kütük atmaya gelenlere ikram olarak yedirilir.

    Kütüğe bağlı olan hediyeler kütük atmaya gelenlerin hediyeleri olarak kabul edildiği için altın ve paralar saklanır. Kütük ise oğlanın evlilik günü maşalada yapmak üzere oğlan babası tarafından saklanır.

 

 

 

    (KÜTÜK ATMA MERASİMİ TRT TARAFINDAN GELENEKLERİMİZ GÖRENEKLERİMİZ PROGRAMINDA YAYINLANMIŞTIR.)