HALK TABİRLERİ

1.    Allah son gürlüğü versin.

2.    Çok naz aşkını küstürür.

3.    Akıllı düşünene kadar deli oğlunu evlendirir.

4.    Öküz öldü ortaklık ayrıldı.

5.    Yükün ağırlığını koca öküz çeker.

6.    Bir elin nesi var, çok elin sesi var.

7.    Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.

8. Kız anadan öğrenir sofra yazmayı, oğlan babadan öğrenir sokak  gezmeyi.

9.    Kızı olanın dili olmaz.

10.  Kızını dövmeyen dizini döver.

11.  Ağlamayan çocuğa meme verilmez.

12.  Akacak kan damarda durmaz.

13.  Ah yerde kalmaz, eğreti taş duvar olmaz.

14.  Arıdan bal almak, herkesin karı olmaz.

15.  Ağzından çıkanı kulağın işitsin.

16.  Az veren candan çok veren maldandır.

17.  Ayağını yorganına göre uzat.

18.  Allah bir kapıyı kaparsa, diğerini açar.

19.  Anasına yakın kızdan, ormana yakın domuzdan kork.

20.  Elden gelen öğün olmaz, oda vaktinde gelmez.

21.  Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

22.  Adam olan ekmeğini taştan çıkarır.

23.  Değirmenciye salgın salmışlar, oda müşterilerine salmış.

24.  Gevşek tükürüğün sakala zararı vardır.

25.  Mecliste dilini, sofrada elini sıkı tut.

26.  Deveyi yardan atlatan bir tutam ottur.

27.  Buğday ekmeğin yoksa, gülen yüzünde mi yok.

28.  Söyleme sırrını dostuna, oda söyler dostunun dostuna.

29.  Yerli güzel farımaz, ayrık otu kurumaz.

30.   Gülü seven, dikenine katlanır.