ARALIK AYINDA YAPILACAKLAR

01.12.2011 05:03

 

 
 

Aralık Ayı Tarım Takvimi

ZİRAİ MÜCADELE

Aralık ayında zirai çalışmaların yoğunluğunun nispeten azaldığı bir dönem olarak bilinmekle birlikte, bu ayda;

Tohumluk ilaçlamaları: Buğdayın en önemli potansiyel hastalığı olan sürme, uygun şartlarda üründe % 85 zarara neden olabilmektedir. Bu nedenle tohumluklar ilaçlanmadan ekilmemelidir. Çiftçilerimiz tohumluk yapacak oldukları buğdaylarını Köylerdeki Tarım İl Müdürlüğümüze ait selektörlerden geçirerek;  Yabancı maddeler, ot tohumları, kırık ve cılız danelerden de temizlenmiş olur ve sürme hastalığına karşı önerilen ilaçlarla ilaçlamalıdırlar.  Ayrıca ilkbaharda zabrus zararlısı görülen kesimlerde ekilecek tohumluklar zabrusa karşı tohumluk ilaçlaması yapılmalıdır.

Tohumluk olarak ilaçlanan buğdaylar veya alınan tohumluklar, un ve hayvan yemi olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tarla faresi mücadelesi: Kışa girmeden çevrede yeşillik oluşmadan farelerin başka beslenme imkânı bulamadıkları bu devrede mücadele yapılmakta en üst düzeyde başarı sağlanmaktadır. Fare mücadelesinde kullanılan zehirli yemler Tarım İl Müdürlüğümüzden temin edile bilinir.

Yabani domuz mücadelesi: Yabani domuzlara karşı da bu ayda avlanma şeklinde mücadele yapılması yararlıdır. Yoğunluğun çok olduğu dönemlerde sürek avı düzenlenir.

Bahçelerde kış temizliği: Meyve bahçelerinde hasat bitip yapraklar tamamen döküldükten sonra, genel bir kış temizliğinin sayılamayacak kadar yararları vardır. Bu işlemle kurumuş dallar, sıvama koşnil görülen dallar kesilerek, dallarda asılı kalmış monilyalı meyveler yere dökülen tüm yapraklar, meyve dal parçaları toplanıp yakılarak imhası ile yapılır. Böylece gelecek yıla intikal edecek pek çok hastalık ve zararlı yok edilmiş olmaktadır.

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında yaprak delen hastalığı: Yaprakların dökülmesinden sonra kış temizliği yapılan bahçelerde kayısı, kiraz, vişne, şeftali ağaçlarında % 2'lik bordo bulamacı  (2 Kg. Göztaşı + 1 Kg. Sönmemiş kireç 100 litre suyla hazırlanan)  ile mücadele yapılır.

Kışlık sebzelerde yaprak biti, mildiyö ve tel kurtları: Havuç, karnabahar, marul, ıspanak, turp ve bu gibi sebzelerde yaprak bitleri ve tel kurtlarına karşı insektisidler, mildiyöye karşı ise fungusidler ile mücadele yapılmalıdır.

 

BAĞ-BAHÇEDE YAPILACAK İŞLEMLER

 

a)      Meyvecilik:

·          Kurulmuş meyve bahçeleri ve kurulacak olanlarda şu işlemler yapılır.

·          Kurumuş dalların kesilip temizlenmesi,

·          Kurumuş hastalıkla dallar meyve ve yaprak artıklarının toplanarak imha edilmesi,

·          Gübreleme gayesiyle toprak numunesinin alınması,

·          Toprak işleme ve gübreleme işlemlerinin yapılması,

·          Sert çekirdekli meyvelerin yaprak delen (Çil) hastalığına karşı ilaçlanması,

·          Meyve bahçesi tesis edilecek yerlerin belirlenerek toprak işlemesinin yapılması,

·          Fidan dikilecek yerlerin işaretlenmesi,

·          Meyve fidanı dikilecek çukurların açılması;

·          Meyve fidanlarının dikiminin yapılması.

     

b)    Sebzecilik: 

·          Kışlık sebze yetiştiriciliği ve sera çalışması olarak.

·          Açık alanlarda yetiştirilen marul ve ıspanakların hasadı yapılır.

·          Seralarda marul, yeşil soğan, maydanoz yetiştiriciliğine devam edilir.

·          Seralarda tamir ve onarım işleri yapılır.

·          Seralarda fide yetiştiriciliği için toprak hazırlığı, harç hazırlanması, fümüge işlemleri yapılır.

 

 

MEKANİZASYON

 

·         İşi biten ekim ve ikinci sınıf toprak işleme aletleri ve diğer makinelerinin bakım ve onarımları yapılarak kapalı bir hangara çekilir.

·         Hangara alınacak tarım alet ve makinelerinin paslanmaya karşı yanık yağ ile yağlanmalı.

·         Traktörün kışlık bakımı yapılmalı, bölgenin hava şartlarına göre antifriz konmalıdır.

·         Kış boyu kullanılmayacak traktörler, takoza alınarak aküleri çıkarılıp sıcak yerde muhafaza edilmelidir.

·         Talep olması halinde Tarım İl Müdürlüğümüzce F sınıfı traktör sürücü kursları köylerde açılır.

 

TARLA ZİRAATI

·          Geciken buğday ekim sahalarında ekilişlere devam edilir.

·          Macar fiği ekimi bu ay içinde yapılır.

·          Şeker pancarı sökümüne devam edilir.

 

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

·          Koyun ve kuzu yetiştiriciliğinde mera da ot kalmaması nedeniyle ağırda beslemeye geçilmeli.

·          Gebe hayvanların beslenmesine dikkat edilmeli, diğerlerinden ayırmalı,

·          Gebe hayvanların, doğum bölümüne alınarak orada doğum yapmaları sağlanmalı.

·          Ahırların havalandırılması sağlanmalı.

·          Koruyucu aşılar zamanında yaptırılmalı.

 

HAYVAN SAĞLIĞI

·          İsteğe bağlı talep olması halinde sığır vebası ve şap aşılamalı yapılır.

·          Tüberküloz taraması yaptırılmalı.

·          Burucella-S aşı neticesini test için kan alınması ve değerlendirilmesi,

·          Kuduzla mücadele, aşı ve taramaları

·          İsteğe bağlı entorotoksemi aşılaması yapılır.

·          İç ve dış parazitlere karşı ilaçlama yapılır.

·          Suni tohumlama çalışmaları devam eder.

 

BESİNLER VE BESLENME

·          Yeterli dengeli, ekonomik ve sağlıklı beslenme,

·          Süt ve süt mamullerinin beslenmedeki yeri ve önemi, peynir ve yoğurt yapımı

·          Sebze ve meyvelerin beslenmemizdeki yeri ve aile sebzeciliği,

·          Anne sütünün önemi, emzirme teknikleri, inek sütünün bebek beslenmesindeki kullanımı ve ek gıdalar.

·          Hamile ve emzikli kadınların beslenmesi.

·          Çeşitli yaş guruplarının beslenmesi,

·          İyot yetersizliği hastalıkları ve korunma çareleri.

 

Aralık ayı içersinde Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü ve diğer şubelerce, İlçe Tarım Müdürlüklerince bütün zirai konularda çiftçi eğitimi toplantıları düzenlenerek çiftçilere zirai konularda bilgi verilecektir.  

Ayrıca İl ve İlçe Tarım Müdürlülerinde görevli ev ekonomisi teknisyenlerince köylerde sözlü ve görüntülü kadın çiftçi eğitimleri yapılacaktır.